Světlo pro seniory

Spánek a bdění, podobně jako aktivita jednotlivých orgánů se periodicky opakují po 24 hodinách a tento rytmus se každé ráno synchronizuje světlem. Je-li světelný podnět slabý, dochází k narušení přirozeného biologického i sociálního časového řádu člověka.

Jak takovému narušení zabránit? Profesorka Illnerová, známá česká chronobioložka, doporučuje ranní procházky a pravidelný životní styl. Sluneční světlo dodává potřebný podnět k synchronizaci našich „vnitřních hodin“, pohyb a příjem potravy naladí tělo na aktivitu a pravidelnost vše ještě posiluje.

Jak ale dosáhnout stejného efektu u lidí nepohyblivých, dlouhodobě nemocných, hospitalizovaných na uzavřených odděleních či v zimním období? Jak doplnit světlo pacientům v potemnělých nemocničních pokojích či v domovech seniorů?

Všechna okna bohužel nemohou směřovat na jihovýchod. V zimě, kdy je světla nejvíce zapotřebí, jsou dny nejkratší. S rostoucím věkem navíc oční čočka pohlcuje více světla. Normové intenzity osvětlení na pokojích pacientů (stovky luxů) postačují pro zrakové úkoly jako je orientace v prostoru nebo čtení, ale z hlediska synchronizace denního rytmu jsou jen zlomkem potřebné hodnoty.

Řešením je doplnění světla pomocí speciálních svítidel pro chronobiologickou (tj. správně načasovanou) fototerapii (léčbu světlem), která zaručí potřebnou intenzitu několika tisíc luxů na tváři člověka. Světlo musí mít určité kvality, aby bylo při této vysoké intenzitě příjemné. Zásadní roli hraje jeho načasování v rámci dne.

  • Přenosná svítidla NASLI SunSun jsou určena k umístění na stůl či stolek u lůžka, kde si uživatel dopřeje ranní světelnou stimulaci po dobu asi 30 minut, obvykle během snídaně. Používají se i pro fototerapii v domácích podmínkách.
  • Závěsná svítidla NASLI MedicoSun jsou vhodná pro pevné instalace například ve fototerapeutických pokojích, společenských místnostech, jídelnách a dalších prostorech, kam si lidé mohou dojít nebo kam mohou být snadno dopraveni. Pobyt v takovém prostoru může být spojen s různými společenskými aktivitami a člověk zde obdrží svou denní dávku světla.
  • Mobilní svítidlo NASLI ADS2max lze snadno dovézt na pokoj a zaparkovat u lůžka. Svítidlo zajišťuje potřebnou intenzitu světla a zároveň člověka nijak neomezuje v pohybu. Intenzita a tón světla se řídí časovým programem na výměnné paměťové kartě. Kromě osvědčených univerzálních programů lze použít individuální světelný plán sestavený lékařem na základě vyšetření.

Chronobiologická fototerapie (léčba světlem, zkr. ChBFT) se dnes používá v kombinaci s medikací k léčení různých druhů depresí. U sezónní afektivní poruchy („zimní deprese“, SAD) má podobný účinek jako antidepresiva. Probíhají výzkumy využití u pacientů s demencí, deliriem či Alzheimerovou chorobou. Obecně platí, že obnova a posílení rytmu spánek/bdění vedou ke zlepšení celkového stavu člověka. Fototerapii jako jednu z metod chronobiologické léčby začaly v roce 2015 proplácet zdravotní pojišťovny.

Zájemci z řad lékařů a zdravotních sester (primárně z psychiatrických oddělení) mohou získat potřebné znalosti na kurzech chronobiologické fototerapie. V rámci pilotního projektu si mohou pracoviště (primárně psychiatrická) chronobiologická svítidla vypůjčit a získat s metodou vlastní zkušenosti, které jim pomohou v dalším postupu.