Úhrady pojišťoven

Chronobiologická léčba včetně fototerapie je výkonem č. 35115 podle úhradové vyhlášky č. 143/2018 Sb. (kapitola/odbornost 305 – psychiatrie).

Poprvé byl tento výkon uveden v úhradové vyhlášce č. 326/2014 Sb. Metodami chronobiologické léčby podle vyhlášky jsou:

 • fototerapie,
 • spánková deprivace
 • a řízené posuny cyklu spánek/bdění.

Výkon lze poskytovat pouze při hospitalizaci pacienta na specializovaném pracovišti, které je náležitě personálně i technicky vybaveno.

 • Personální způsobilost k vedení chronobiologické léčby může lékař doložit potvrzením o absolvování příslušně zaměřeného lékařského kurzu.
 • Technickou způsobilost lze doložit například dokladem o vlastnictví či o pronájmu fototerapeutických svítidel s patřičnou certifikací a ES prohlášením o shodě.

Prvním krokem k proplácení tohoto výkonu je podání žádosti o rozšíření smluvně dohodnutého rozsahu služeb příslušné zdravotní pojišťovně.


Novelizace úhradové vyhlášky (134/1998 Sb.) z hlediska chronobiologické léčby:

 • 326/2014 Sb. účinná od 1.1.2015 – zavádí chronobiologickou léčbu,
 • 350/2015 Sb. účinná od 1.1.2016 – žádná změna,
 • 421/2016 Sb. účinná od 1.1.2017 – žádná změna,
 • 354/2017 Sb. účinná od 1.1.2018 – žádná změna,
 • 143/2018 Sb. účinná od 1. 8. 2018 – mění počet bodů ze 44 na 49,
 • 301/2018 Sb. účinná od 1.1.2019 – žádná změna,
 • 269/2019 Sb. účinná od 1.1.2020 – žádná změna.
 • 259/2020 Sb. účinná od 1.7.2020 – žádná změna.

Napsat komentář