Úhrady pojišťoven

Chronobiologická léčba včetně fototerapie je výkonem č. 35115 podle úhradové vyhlášky č. 143/2018 Sb. (kapitola/odbornost 305 – psychiatrie).

Poprvé byl tento výkon uveden v úhradové vyhlášce č. 326/2014 Sb. Metodami chronobiologické léčby podle vyhlášky jsou:

  • fototerapie,
  • spánková deprivace
  • a řízené posuny cyklu spánek/bdění.

Výkon lze poskytovat pouze při hospitalizaci pacienta na specializovaném pracovišti, které je náležitě personálně i technicky vybaveno.

  • Personální způsobilost k vedení chronobiologické léčby může lékař doložit potvrzením o absolvování příslušně zaměřeného lékařského kurzu.
  • Technickou způsobilost lze doložit například dokladem o vlastnictví či o pronájmu fototerapeutických svítidel s patřičnou certifikací a ES prohlášením o shodě.

Prvním krokem k proplácení tohoto výkonu je podání žádosti o rozšíření smluvně dohodnutého rozsahu služeb příslušné zdravotní pojišťovně.


Novelizace úhradové vyhlášky (134/1998 Sb.) z hlediska chronobiologické léčby:

Napsat komentář