Synchronizace

Synchronizace (entrainment) – seřízení periody volně běžícího biologického oscilátoru s oscilátorem z prostředí. Cirkadiánní rytmus generovaný SCN se synchronizuje působením světla a tmy (díky rotaci země).

Napsat komentář