Narušení spánkového rytmu

…provází většinu psychiatrických onemocnění.

Následky:

Emocionální:

 • deprese,
 • výkyvy nálad,
 • vyčerpanost,
 • podrážděnost a stres,
 • hněv a frustrace,
 • zvýšená impulsivnost,
 • mánie a rizikové aktivity,
 • užívání a zneužívání alkoholu a drog.

Poznávací:

 • snížená pozornost a koncentrace,
 • snížená paměťová schopnost,
 • pokles výkonnosti,
 • snížení distribuce pozornosti.

Tělesné:

 • otupělost, mikrospánek,
 • pocit bolesti,
 • kardiovaskulární choroby,
 • riziko nádorových onemocnění,
 • metabolické problémy,
 • snížená imunita,
 • riziko diabetu II. typu.

Napsat komentář