Léčba deprese

Mezi biologické nefarmakologické postupy používané v psychiatrii patří i neinvazivní chronobiologické metody:

  • fototerapie,
  • spánková deprivace
  • a řízené posuny cyklu spánek/bdění.

Mezi metody chronobiologické fototerapie (ChBFT) patří:

  • terapie jasným světlem (BRIGHT LIGHT THERAPY)
  • terapie simulací svítání (a soumraku) (DAWN [AND DUSK] THERAPY)
  • terapie tmou (DARK THERAPY)
  • kombinace terapie světlem se spánkovou deprivací (WAKE THERAPY)

ChBFT je relativně úspěšnou terapií: reaguje na ni 50–66 % pacientů s různými druhy depresí.

ChBFT má rychlý nástup, typicky už první den. Do 5–7 dnů je zřejmé, pokud pacient na terapii nereaguje.

Využití ChBFT je v kombinaci s psychofarmaky (nástup účinku ~týdny), která stabilizují rychlé zlepšení dosažené fototerapií. Menšina pacientů vystačí pouze s fototerapií a lékař jim může vysadit medikaci.

U sezónní depresivní poruchy (SAD) má chronobiologická fototerapie srovnatelné výsledky jako antidepresiva typu SSRI. Někteří pacienti pak vystačí s pravidelnou sezónní fototerapií v domácích podmínkách.

Výborné zkušenosti jsou s kombinací spánkové deprivace a fototerapie v kombinaci s medikací sloučeninami lithia. U reagujících pacientů nastává zlepšení již během prvních dnů a nedochází k relapsu.

Indikace: sezónní deprese (SAD), nesezónní deprese, depresivní fáze bipolární poruchy. Jako adjuvantní terapie u schizofrenie, schizoafektivní poruchy a demencí včetně Alzheimerovy.

Kontraindikace: retinální dystrofie, makulární degenerace. Relativní: manická fáze bipolární poruchy, pokud pacient neužívá stabilizátor nálady.

Nežádoucí účinky: iritace spojivek, nausea, bolesti hlavy.

cirkadianni-rytmus

24hodinový cyklus denního světla a synchronizovaný cirkadiánní rytmus vybraných biologických ukazatelů.

Napsat komentář