Workshop ChBFT v léčbě komorbidit demence

V rámci konference LÉČBA V PSYCHIATRII IV, konané 3. – 6. listopadu 2021 v Plzni, proběhne dne 4. listopadu od 13.30 do 15 hodin v místnosti Bellevue Workshop Chronobiologická fototerapie v léčbě komorbidit demence. Předsedající: P. Doubek, host: A. Fuksa. Těšíme se na Vaše dotazy.

Jeseník

V pátek 17. a v sobotu 18. ledna 2020 vystavujeme v hotelu Preissnitz na psychofarmakologické konferenci. Využijte příležitost vyzkoušet si chronobiologickou fototerapii a prohlédnout si profesionálními svítidla z blízka. Najdete nás kousek za vchodem.

Přednášky na Slovensku

XVI. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Vyzvané přednášky o chronobiologické fototerapii 17. 10. 2019:

  • MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.: Chronobiologická fototerapie,
  • Ing. Antonín Fuksa: Technické aspekty chronobiologické fototerapie.

Vypůjčení svítidel

Do 1. dubna 2019 nabízíme bezplatné vypůjčení stolních svítidel pro chronobiologickou fototerapii NASLI SunSun. Větší závěsná svítidla MedicoSun nebo mobilní programovatelná ADS2max vypůjčujeme po krátkém zaškolení.

XII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

13. – 16. června 2018 se koná XII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Hotel Galant, Mikulov »

Na sjezdu bude workshop chronobiologické léčby a to v pátek 15. června od 14 do 15.30 hodin v konferenční místnosti Tramín.

Gestor: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., diskutující: Ing. Antonín Fuksa

Téma: Shrnutí teoretických východisek fototerapie a praktických zkušeností v léčbě.