Kurzy pro lékaře

Odborný kurz chronobiologické fototerapie

Určeno pro lékaře zabývající se léčbou duševních onemocnění. Kurzu se mohou zúčastnit lékaři všech zaměření, psychologové a studenti těchto oborů.

Termín konání: bude určen

Místo konání: bude určeno

Cena: 1200 Kč vč. DPH

Předregistrace online:

 

Program kurzu:

09.15–09.30        Prezence účastníků

09.30–10.00        Biologická léčba v psychiatrii1

10.10–10.45        Chronobiologie a její principy1

11.00–12.00        Chronobiologická léčba duševních poruch1

12.00–13.00        Pauza na oběd (restaurace v místě)

13.00–13.40        Případové studie a diskuse1

13.45–14.30        Technické základy a nástroje ChBFT I2

14.35–15.15        Technické základy a nástroje ChBFT II2

15.30–16.00        Praktické ukázky použití a obsluhy fototerapeutických svítidel2

16.00–16.15        Diskuse2 a závěr kurzu

 

1 Přednášející a odborný garant: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze.

2 Přednášející: Ing. Antonín Fuksa, NASLI, vývoj osvětlovacích systémů.