XII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

13. – 16. června 2018 se koná XII. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Hotel Galant, Mikulov »

Na sjezdu bude workshop chronobiologické léčby a to v pátek 15. června od 14 do 15.30 hodin v konferenční místnosti Tramín.

Gestor: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., diskutující: Ing. Antonín Fuksa

Téma: Shrnutí teoretických východisek fototerapie a praktických zkušeností v léčbě.

Napsat komentář