Literatura

…použitá a doporučená literatura

Terman MR, Wirz-Justice A. Chronotherapeutics for Affective Disorders: A Clinician‘s Manual for Light and Wake Therapy. 2nd edition, Kager 2013. ISBN 978-3-318-02090-8. Částečně dostupné online.

Anna Wirz-Justice, Christian Cajochen. Cirkadiánní rytmy a deprese: možnosti chronobiologické léčby : souhrnný článek. Česká a slovenská psychiatrie. 2012; 108(4): 198–204. Dostupné online.

Doubek P., Raboch J.: Chronobiologická léčba depresivních epizod. Psychiatrie (17) 2013, Suppl. 2, 35–36. Dostupné online.

Wirz-Justice, Anna. Chronobiology and psychiatry. Sleep Medicine Reviews (2007) 11, 423–427. ISSN: 1087-0792. Dostupné online.

Psychiatrická společnost ČLS JEP. Sjezd, Hollý, Martin, ed., Doubek, Pavel, ed. a Páv, Marek, ed. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Brno: Tribun EU, 2014. 356 s. ISBN 978-80-263-0702-0.

LAM, Raymond W. The Can-SAD Study: A Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Light Therapy and Fluoxetine in Patients With Winter Seasonal Affective Disorder. Am J Psychiatry. 2006, (163): 805– 812. Dostupné online.

Illnerová, Helena. Vnitřní čas v nás. Prezentace. 2007. Fyziologický ústav AV ČR. Dostupné online.

Illnerová, Helena a Kovář, Pavel. Helena Illnerová: čas pro světlo. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 190 s. ISBN 978-80-262-0721-4.

VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 7. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2007, 1069 s. ISBN 978-80-7345-130-1.

VAN BOMMEL, W.J.M.; VAN DEN BELD, G.J. Lighting for work: a review of visual and biological effects. Lighting Research and Technology. December 2004, 36 , 4, s. 255- 266. ISSN 1477-1535. Abstrakt online.

FUKSA, Antonín. Světlo a biologické hodiny. Světlo. roč. 2010, č. 6, s. 56–58. ISSN 1212-0812. Dostupné online.

DIN SPEC 67600. Biologisch wirksame Beleuchtung – Planungsempfehlungen (Biologicky účinné osvětlení – směrnice pro návrh), 2013.

DIN V 5031-100. Optical radioation physics and illuminating engineering: Prart 100: Non-visual effect of ocular light on human beings – Quantities, symbols and action spectra. Berlin: Deutsches Institut für Normung, 2009, 16 s. DIN V 5031-100:2009-06.

Vyhláška 326/2014, Sbírka zákonů ČR.

HOLLWICH, Fritz. The Influence of Ocular Light Perception on Metabolism in Man and in Animal. New York: Springer-Verlag, 1979, 129 s. ISBN 0387903151.

Fuksa, Antonín a kol. Chronobiologická fototerapie v praxi. 1. vydání. Praha: Blue step, 2015. 10 stran. ISBN 978-80-905767-1-1. Dostupné online.

Napsat komentář