Podrobnosti ke kurzům

Odborný garant kurzů

MUDr. Pavel Doubek, PhD.
Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Telefon: (+420) 224 965 220
E-mail: doubekpavelmudr (@) seznam (.) cz

Přednášející

Pořadatel kurzů

Blue step spol. s r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

U kurzů akreditovaných LKČR je pořadatelem člen Asociace pro celoživotní vzdělávání. Společnost je v tomto případě spolupracující osobou podle Stavovskéko předpisu č. 16, § 4, odst. 2.

Napsat komentář