Podmínky užití

Veřejně přístupné internetové stránky www.chbft.cz

Určeno pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

Případné dotazy prosím konzultujte s erudovaným chronobiologem.

Stránky jsou stále ve vývoji, k citacím Vám doporučujeme používat odkazy (URL). 

Vyhrazujeme si právo komentáře zveřejnit, nezveřejnit nebo upravit.

Tento web používá cookies. Zabezpečeno certifikátem Let’s Encrypt.

© 2015–2018 A. Fuksa, Blue step, NASLI. Všechna práva vyhrazena.