Projektování

Nabízíme službu odborného zpracování projektu osvětlovací soustavy pro fototerapii.

Projekt se může týkat plánované stavby, rekonstrukce nebo například změny v užívání stavby.

Začlenění fototerapie do projektu stavby je velkou výhodou jak z praktických, tak i z finančních důvodů.

Příklady prostor, kde lze využít jasné světlo:

  • pokoje pro celodenní fototerapii,
  • místnosti pro krátkodobou fototerapii,
  • jídelny a společenské místnosti,
  • stacionáře, prostory pro etikoterapii a herny.

Projektování začíná nad výkresovou dokumentací, případně se provede zaměření prostor. Na základě způsobu užívání prostor se určí požadavky, které musí osvětlení splňovat. Proces pokračuje výběrem vhodných svítidel, stanovením jejich počtů a umístění v jednotlivých místnostech. Splnění požadavků se ověří výpočtem.

Výstupem je projekt se všemi podrobnostmi ve formátu stanoveném vyhláškou1, který lze přímo začlenit do dokumentace pro provádění stavby – je opatřen kulatým razítkem autorizované osoby.

Ověření se provádí v realizaci při provozním měření na protokol.

Máte-li o projekt fototerapeutických prostor zájem, prosím, kontaktujte nás.

Izoluxy („vrstevnice světla“) v pokoji pro celodenní fototerapii se 4 lůžky

1 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.