Melanopsin

Melanopsin je fotosenzitivní bílkovinné barvivo světlocitlivých gangliových buněk. Jeho spektrální citlivost je nejvyšší v oblasti modré barvy. Ačkoliv je v živé říši velice rozšířený, objeven byl teprve koncem 90. let.

Název patrně pochází z řeckého μελανός (melanós), znamenající černý, tmavý nebo modrý.

Dalšími členy rodiny opsinů jsou:

  • rhodopsin (zrakový purpur) – barvivo tyčinek pro noční (skotopické) nebarevné vidění,
  • fotopsiny  (cyanolab, chlorolab a erytrolab) – barviva čípků pro denní (fotopické) barevné vidění.

Literatura

David M. Hunt, Mark W. Hankins, Shaun P Collin, N. Justin Marshall. Evolution of Visual and Non-visual Pigments. ISBN: 978-1-4614-4355-1 (Online)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12481140 – Role melanopsinu v cirkadiánní odezvě na světlo (anglicky).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC18217/ – Melanopsin: Opsin v melanoforech, mozku a oku (anglicky) – článek Ignacia Provencia a kol. o objevu melanopsinu.