Algoritmus svícení – svítidla SunSun

Informace pro lékaře.

Platí pro: certifikovaná svítidla SunSunSunSun M 4x 24 W.

NB: Podrobnosti k fototerapii najdete v Doporučených postupech psychiatrické péče IV od str. 191.

  1. S pacientem vyplňte dotazník MEQ, který je na začátku Protokolů monitorování zkušeností nebo jej najdete na adrese https://www.cet-surveys.com/index.php?sid=61524&newtest=Y (zatím není v češtině).
  2. Na základě skóre MEQ stanovte podle tabulky na konci dotazníku MEQ čas optimálního začátku působení. Můžete též použít rovnici tstart = 9.85 – 0.065 * MEQ.
  3. Aplikace probíhá každý den od vypočteného času po dobu 30 minut ze vzdálenosti 30 cm od svítidla. Pro působení z větší vzdálenosti nebo u hodně starých lidí je dobu potřeba prodloužit. U mladých lidí naopak stačí 20 minut. Pacient musí mít svítidlo v zorném poli, ale nemusí se dívat přímo do světla. Může si například číst nebo snídat.
  4. Pokud po 1 týdnu aplikace nedojde ke zlepšení, je vhodné zvážit, zda v aplikaci pokračovat.

Ze zkušeností:

U SAD probíhá aplikace od podzimu, začátek je typicky 4 týdny před datem, kdy loni došlo k nástupu symptomů, až do jara, asi ještě 1-2 týdny po datu, kdy v předchozích letech došlo ke spontánnímu vymizení symptomů.

U obecné deprese se obvykle světlo aplikuje 4–6 týdnů, dokud nezabere medikace. Pokud dojde po ukončení aplikace světla ke zhoršení, lze v aplikaci pokračovat.

V případě zarudnutí očí a pod. je dobré pacienta usadit ve vzdálenosti cca 1 m od svítidla a vzdálenost postupně zkracovat.

Obecně se ukazuje, že 1-2 dny výpadku fototerapie nevadí, zvlášť je-li pacient ráno venku na denním světle. Více než 2 dny výpadku po sobě již mohou léčbu narušit, proto je potřebná pravidelnost.

Svítidlo je možné využít postupně u více pacientů, pokud jejich časy aplikace následují za sebou. V případě extrémního skóre MEQ lze čas začátku aplikace přizpůsobit režimu na oddělení. Z hlediska pojišťovny se jedno svítidlo účastní výkonu v daném okamžiku nejvýše u jednoho pacienta.

Podvečerní aplikace pouze po konzultaci s erudovaným chronobiologem.

Laboratoř a poradna chronobiologické léčby
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
pavel.doubek (@) vfn.cz
Poradna: středa od 12 hodin
Telefon pro objednání: 224 965 221 (všední dny cca 8–15 hodin)

Velmi uvítáme vaše zkušenosti, připomínky a komentáře. Děkujeme Vám.