Osobní údaje

V návaznosti na tyto stránky zpracováváme osobní údaje.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno,
 • příjmení,
 • tituly,
 • datum narození,
 • telefon,
 • e-mail.

Další zpracovávané údaje:

 • pracoviště,
 • funkce,
 • IČ organizace,
 • DIČ organizace,
 • způsob platby,
 • datum a místo souhlasu,
 • přihlášené a absolvované kurzy.

Důvody zpracování údajů:

 • pořádání vzdělávácích akcí,
 • plnění informační služby,
 • archivace prezenčních listin,
 • zasílání e-mailového zpravodaje.

Při zpracování se řídíme nařízením GDPR.