Rešerše

Zde průběžně doplňujeme výsledky rešerše vztahující se k chronobiologické fototerapii v katalogu Medvik a částečně i v dalších zdrojích (ČT, ČRo…) Uvítáme Vaše tipy na zařazení dalších článků.

2019

PAČESOVÁ, D., MORAVCOVÁ, S., KOPŘIVOVÁ, J., BENDOVÁ, Z. Poruchy cirkadiánního systému u Huntingtonovy choroby – implikace pro terapii světlem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, roč. 115, č. 3, s. 289-294. ISSN: cnb000359007. DOI: 10.14735/amcsnn2019289. http://www.medvik.cz/link/bmc19023348

OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta. Chronobiologická fototerapie – 3. část. Moje zdraví: čtení z vaší lékárny. Praha: Czech News Center, 2019 (1), 56-57. ISSN 1214-3871. Dostupné online: https://www.chbft.cz/wp-content/uploads/2019/02/ChBFT-Mojezdravi.pdf

2018

OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta. Chronobiologická fototerapie – 1. a 2. část. Moje zdraví: čtení z vaší lékárny. Praha: Czech News Center, 2018 (11 a 12), 58-59 a 62-63. ISSN 1214-3871. https://www.chbft.cz/wp-content/uploads/2019/02/ChBFT-Mojezdravi.pdf

Ranní světlo léčí. Všichni odborníci doporučují zrušit letní čas. Rozhovor s prof. Illnerovou. ČT, 2018. Dostupné online: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2638112-ranni-svetlo-leci-vsichni-odbornici-doporucuji-zrusit-letni-cas-rika-fyziolozka

DRÁBKOVÁ, Jarmila. Klinická chronobiologie v medicíně kritických stavů. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2018, roč. 65, č. 3, s. 21-29. ISSN: 1212-3048. http://www.medvik.cz/link/bmc19016039

DOUBEK, Pavel. Chronobiologická fototerapie v léčbě pacientů s demencí. Zdravotnictví a medicína, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 28-29. ISSN: 2336-2987. http://www.medvik.cz/link/bmc18039238

2017

Hyde Park Civilizace – Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích. ČT, 2017. Dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/217411058091007/

Host do domu – Náš den trvá 16 hodin. Helena Illnerová. Český rozhlas Dvojka, 2017. Dostupné online: https://dvojka.rozhlas.cz/nas-den-trva-16-hodin-rika-odbornice-na-biorytmy-helena-illnerova-co-si-mysli-o-7461152

UHLÍŘ, Martin a foto Matěj STRÁNSKÝ. Stín pterodaktyla: Proč máme na podzim špatnou náladu a co všechno je v sázce. Respekt. 2017, 28(45), 59-62. ISSN 0862-6545.

ČT, Studio 6. Jaký vliv má podzim na lidský organismus. Rozhovor s MUDr. Andersem. Dostupné online: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010101120/video/582906

2016

ANDERS, Martin. Svícením proti blbé náladě. Téma. 2016, (1-speciál), 84-87. ISSN 2336-4815.

WEISSOVÁ, K., KOPŘIVOVÁ, J., ŠÓŠ, P., BENDOVÁ, Z., ČERVENÁ, K., PAČESOVÁ, D. Od člověka k buňce: Nové poznatky a metody ve studiu cirkadiánních rytmů u pacientů s afektivními poruchami a schizofrenií. Psychiatrie. 2016, 20(1), 13-22. ISSN 1211-7579.

MAIEROVÁ, L., A. BORISUIT, J.-L. SCARTEZZINI, S. M. JAEGGI, C. SCHMIDT a M. MÜNCH. Diurnal variations of hormonal secretion, alertness and cognition in extreme chronotypes under different lighting conditions. Scientific Reports. 2016-09-20, 6, 33591-. DOI: 10.1038/srep33591. ISSN 2045-2322. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/srep33591

DOUBEK, Pavel a Tomáš GLASER. Jak efektivně kombinovat chronobiologické a psychofarmakologické postupy v léčbě delirií a afektivních poruch? Psychiatrie. Praha: Tigis, 2016, 20(Supplementum 1), 37. ISSN 1211-7579. http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2016/S1/06_workshopy_jes_1-16.pdf; http://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc16006699

HÖSCHL, Cyril. Deprese a čas – terapeutické implikace. In: To nejlepší ze současné české medicíny. 2016, s. 12-17. ISBN 978-80-88046-10-3.

2015

Hyde Park Civilizace – Helena Illnerová. ČT, 2013. Dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058091116-helena-illnerova

KROMBHOLZ, Richard, Hana DRÁSTOVÁ, Václav ČERVENKA a Jitka ROUTNEROVÁ. Fototerapie v gerontopsychiatrii. Ošetřovatelská péče. 2015, 2015(1), 12-14. ISSN 2336-1603.

Praktičtí lékaři se nemusejí bát léčby deprese. Medicína po promoci. 2015, 16(4), 334-336. ISSN 1212-9445. Dostupné také z: http://www.tribune.cz/tituly/mpp

FUKSA, Antonín a kol. Chronobiologická fototerapie v praxi. Praha: Blue step spol. s. r.o., 2015. ISBN 9788090576711. http://www.medvik.cz/link/MED00186939

2014

LÁTALOVÁ, Klára — PRAŠKO, Ján — NOVÁKOVÁ, Marie, et al. Hodinové geny u afektivní poruchy – vlastní výsledky. Psychiatrie, 2014, roč. 18, Suppl. 1, s. 12. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1025853

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — KAMARÁDOVÁ, Dana — GRAMBAL, Aleš. Léčba světlem u afektivních poruch a hraniční poruchy osobnosti. Psychiatrie, 2014, roč. 18, Suppl. 1, s. 13. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1025933

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — KAMARÁDOVÁ, Dana, et al. Chronobiologické nálezy u pacientů s bipolární poruchou v průběhu mánie a v průběhu deprese. Psychiatrie, 2014, roč. 18, Suppl. 1, s. 62. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1026557

KUPKA, Martin, Marek MALŮŠ, Veronika KAVKOVÁ a Pavel NĚMČÍK. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: léčebné využití terapie tmou a floatingu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Monografie. ISBN 978-80-244-4319-5.

DOUBEK, Pavel, Tomáš GLASER a Jiří RABOCH. Chronobioterapie: moderní přístupy v léčbě afektivních poruch. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 2014, , 71-74. ISBN 978-80-263-0702-0.

PRETL, Martin. Poruchy cirkadiánního rytmu. Practicus. 2014, 13(6), 25-28. ISSN 1213-8711.

2013

DOUBEK, Pavel — RABOCH, Jiří. Chronobiologická léčba depresivních epizod. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 35-36. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=995397

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — GRAMBAL, Aleš, et al. Cirkadiální rytmy a bipolární afektivní porucha. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 1, s. 58. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=994436

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — KAMARÁDOVÁ, Dana, et al. Narušení cirkadiánních rytmů u bipolární poruchy. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=995358

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — GRAMBAL, Aleš, et al. Cirkadiánní rytmy a bipolární afektivní porucha. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 96-97. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=996373

Jak čelit podzimnímu smutku. Sestra. 2013, 23(11), 62-63. ISSN 1210-0404.

2012

DOUBEK, Pavel. Chronobiologická léčba psychických poruch. Lékařské listy, 2012, roč. 2012, č. 8, s. 16-17. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=970558

HÖSCHL, Cyril. Agomelatin – antidepresivum, jež obnovuje cirkadiánní rytmy. Remedia online. 3/2012. Dostupné online.

MARŠÁLEK, Michal. Cirkadiánní rytmy a deprese. Psychiatrie pro praxi. 2012, 13(2), 50-53. ISSN 1213-0508.

WIRZ-JUSTICE, Anna a Christian CAJOCHEN. Cirkadiánní rytmy a deprese: možnosti chronobiologické léčby. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, 108(4), 198-204. ISSN 1212-0383.

DOUBEK, Pavel. Chronobiologická léčba psychických poruch. Lékařské listy. 2012, 2012(8), 16-17.

2011

Je čas pro chronobiologickou léčbu afektivních poruch? Medical Tribune CZ [online]. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 2011 [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/24323-je-cas-pro-chronobiologickou-lecbu-afektivnich-poruch

TICHÁČKOVÁ, Anežka — PRAŠKO, Ján — GRAMBAL, Aleš — KAMARÁDOVÁ, Dana. Biologické metody léčby. In: Klinická psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2011. 2011, s. 118-128. ISBN: 978-80-87323-00-7. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=946977

PRAŠKO, Ján — DOUBEK, Pavel — LÁTALOVÁ, Klára, et al. Fototerapie – léčba jasným světlem. Medicína pro praxi, 2011, roč. 8, č. 11, s. 472-477. ISSN: 1214-8687. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=893546

HONZÁK, Radkin. Je světlo lék? Zdravotnické noviny. 2011, 60(4), 24. ISSN 0044-1996.

ANDERS, Martin. Biologické metody léčby duševních poruch. Postgraduální medicína. Psychiatrie. 2011, 13(2), 215-219. ISSN 1212-4184.

2010

PRAŠKO, Ján, Martin BRUNOVSKÝ, Klára LÁTALOVÁ, Aleš GRAMBAL, Michal RASZKA, Jana VYSKOČILOVÁ a Lucie ZÁVĚŠICKÁ. Augmentation of antidepressants with bright light therapy ip patients with comorbid depression and borderline personality disorder. Biomedical papers. 2010, 154(4), 355-361. ISSN 1213-8118. Dostupné také z: http://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2010/04/13.pdf

PRAŠKO, Ján, Barbora BULIKOVÁ a Zuzana SIGMUNDOVÁ. Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-656-4. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20102031433_1.pdf

JANŮ, Luboš, Petra Elizabeth. VÁCHOVÁ a Sylva RACKOVÁ. Léčba jasným světlem – alternativní metoda, nebo opomíjená evidence-based léčba? Psychiatrie pro praxi. 2010, 11(4), 160-163. ISSN 1213-0508. Dostupné také z: http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2010/04/07.pdf

2009

PRAŠKO, Ján — ADAMCOVÁ, Katarína — BRUNOVSKÝ, Martin, et al. Léčba jasným světlem a antidepresivy u pacientek s depresí u hraniční poruchy osobnosti. Psychiatrie, 2009, roč. 13, Suppl. 2, s. 101-103. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1025853

2008

PRAŠKO, Ján. Bright light therapy. Neuro-endocrinology letters, 2008, roč. 29, Suppl. 1, s. 33-64. ISSN: 0172-780X. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1032062

PRAŠKO, Ján. Melatonin a léčba nespavosti. Remedia, 2008, roč. 18, č. 3, s. 259-264. ISSN: 0862-8947. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=632061

PRAŠKO, Ján — BRUNOVSKÝ, Martin — ZÁVĚŠICKÁ, Lucie — DOUBEK, Pavel. Sezónní afektivní porucha a léčba jasným světlem. Psychiatrie pro praxi, 2008, roč. 9, č. 2, s. 72-76. ISSN: 1213-0508. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=626767

PRAŠKO, Ján — ADAMCOVÁ, Katarína — BRUNOVSKÝ, Martin, et al. Fototerapie a antidepresiva v léčbě depresivní epizody u pacientek s hraniční poruchou osobnosti. Psychiatrie, 2008, roč. 12, Suppl. 3, s. 50-54. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=661737

2006

Na plovárně – Helena Illnerová. ČT, 2006. Dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1093836883-na-plovarne/205522160100033-na-plovarne-s-helenou-illnerovou

PRAŠKO, Ján. Fototerapie a její použití u psychických poruch: 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1.2006. Abstrakt. Psychiatrie, 2006, Roč. 10, Suppl. 1, s. 18-20. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=570236

HÖSCHL, Cyril. Chronobiologie a léčba deprese. VII. Slovenský psychiatrický zjazd, 22.-24.6.2006, Jasná pod Chopkom, Slovensko. http://www.hoschl.cz/?text=3017&lang=cz

2005

PRAŠKO, Ján — BRUNOVSKÝ, Martin — ZÁVĚŠICKÁ, Lucie. Fototerapie a její indikace. Psychiatrie, 2005, Roč. 9, Suppl. 3, s. 81-84. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=565747

2004

PRAŠKO, Ján. Fototerapie. In: Psychiatrie. 2., dopl. a oprav. vyd. Praha : Tigis, 2004. 2004, s. 773-776. ISBN: 80-900130-7-4. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=989550

2002

PRAŠKO, Ján — HORÁČEK, Jiří — KLASCHKA, Jan, et al. Bright light therapy and/or imipramine for inpatients with recurrent non-seasonal depression. Neuro-endocrinology letters, 2002, Roč. 23, č. 2, s. 109-113. ISSN: 0172-780X. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=501836

2000

PRAŠKO, Ján. „Zimní deprese“ a fototerapie. Sanquis, 2000, č. duben, s. 57-59. ISSN: 1212-6535 http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=475907

1999

PRAŠKO, Ján. Sezónní afektivní porucha a léčba jasným světlem. Diagnóza, 1999, Roč. 2, č. 38, s. 11. ISSN: 1212-3595. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=445693

1997

PRAŠKO, Ján — ADAMCOVÁ, Katarína — BRUNOVSKÝ, Martin, et al. Léčba jasným světlem a antidepresiva u pacientek s hraniční poruchou osobnosti. In: Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii. Praha : Tigis, 1997-. 2009, roč. 13, Suppl. 1, s. 43. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=825518

PRAŠKO, Ján — BAUDIŠ, Pavel — KLASCHKA, Jan, et al. Fototerapie v léčbě rekurentních unipolárních depresí. Předběžné výsledky dvojitě slepé studie. Porovnání s imipraminem a kombinací. Psychiatrie, 1997, Roč. 1, č. 2, s. 65-69. ISSN: 1211-7579. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=411785

1994

PRAŠKO, Ján. Fototerapie v léčbě velkých depresivních poruch. Praha : Iga MZ ČR, 1994. Číslo grantové zprávy: IZ870/2. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=103143

1990

PRAŠKO, Ján. Fototerapie a cirkadiální rytmy u depresivních poruch. 1. vyd. Praha : Nezávislý novinář II, 1990. ISBN: 80-85121-96-4; (OCoLC)39586029; 80-7013-078-4. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=54855

1989

PRAŠKO, Ján — ZINDR, V. — PRAŠKOVÁ, Hana. Larvované deprese a jejich ovlivnění jasným světlem. Praktický lékař, 1989, Roč. 69, č. 11, S. 429-432. ISSN: 0032-6739. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=321313

1988

PRAŠKO, Ján — FOLDMANN, P. — PRAŠKOVÁ, Hana — ZINDR, V. Urychlení nástupu účinku antidepresiv při použití tří druhů načasování intenzivního bílého světla. Československá psychiatrie, 1988, Roč. 84, č. 6, S. 374-383. ISSN: 0069-2336. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=314604

1987

PRAŠKO, Ján — GOLDMANN, P. — ZINDR, R. — ZINDR, V. Urychlení nástupu účinku tricyklických antidepresiv užitím jasného bílého světla. Československá psychiatrie, 1987, Roč. 83, č. 6, S. 386-384. ISSN: 0069-2336. http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=305105