Kurzy v nemocnicích

Nabízíme možnost uspořádání vzdělávací akce chronobiologické fototerapie přímo ve Vašem zařízení.

Tato nabídka je vhodná pro:

 • psychiatrické kliniky,
 • psychiatrické léčebny,
 • psychiatrické nemocnice,
 • psychiatrická oddělení nemocnic;

případně též pro:

 • domovy seniorů,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • zařízení gerontopsychiatrické péče,
 • zařízení péče o pacienty s demencí,
 • léčebny dlouhodobě nemocných.

Akreditovaná zdravotnická zařízení mohou požádat o akreditaci kurzu ČLK a lékaři obdrží za absolvování kurzu 6 kreditů.

Kurzy a semináře pro sestry jsou akreditované ČAS ve všech případech (4 nebo 1 kredit).

Nabízíme také variantu souběžného konání kurzu pro sestry a pro lékaře, kdy se sestry účastní jen části programu.

Součástí kurzu jsou praktické ukázky obsluhy a zacházení se svítidly pro ChBFT.

Během jednoho dne mohou být Vaši zdravotníci vyškoleni v teoretických i praktických základech chronobiologické fototerapie.

 

V případě zájmu nám prosím napište na kurz(@)chbft(.)cz.

Časté otázky, které je dobré si promyslet:

 • Týká se Váš zájem vzdělávání lékařů, sester nebo souběžného?
 • Jaký termín Vám vyhovuje?
 • Pro jaký počet účastníků se akce uskuteční?
 • Bude k dispozici výuková místnost s dataprojektorem?
 • Přejete si akci financovat platbou za celek nebo za účastníka?
 • Mohou se akce zúčastnit i zájemci z jiných zařízení?
 • Jaké máte další plány se zavedením fototerapie?