Akreditace

Kurzy pro lékaře

Kurzy konané na akreditovaných pracovištích jsou pořádány podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jejich absolventi obdrží potvrzení o účasti a přidělených kreditech. Na přihlášce může být uvedeno např. „v jednání“.

Na kurzech pořádaných mimo akreditovaná pracoviště obdrží absolventi potvrzení o účasti bez kreditů. Obsah kurzu je v obou případech stejný.

Kurzy pro sestry

Kreditní systém byl od 1. září 2017 zrušen. Některé dříve konané semináře a kurzy měly souhlasné stanovisko profesní organizace ČAS.

Kurzy pro pečovatele

Hlavní kurz (5 hodin) má akreditaci MPSV č. A2023/0998-SP/PC/PP/VP.