Časté otázky a odpovědi

Je vůbec fototerapie potřeba, když stačí vyjít na denní světlo?

Pokud máme možnost procházky na ranním slunci, určitě je to přirozenější, příjemnější i levnější forma terapie jasným světlem. Pokud ovšem vstáváme brzy do práce, potřebujeme osvit v ranních hodinách v zimních měsících, máme pohybové omezení, jsme hospitalizováni na uzavřených odděleních, přijde nám umělé světlo vhod.


Funguje fototerapie přes zavřená víčka?

Funguje. Víčka však propouštějí jen několik desetin procenta aktivující modré složky, takže intenzita musí být velice vysoká, několik set tisíc luxů modrého světla. Dr. Figueiro se svým týmem zkonstruovala prototyp – „brýle“ se dvěma výkonnými LED moduly chlazenými ventilátory. Rizikem je patrně otevření očí během aplikace.


Musí se pacient při fototerapii dívat přímo svítidla?

Nemusí. Stačí mít svítící plochu v zorném poli. Světlocitlivé gangliové buňky jsou sice nejvíce koncentrované v okolí žluté skvrny, ale nacházejí se na celé sítnici.


Není nebezpečné UV záření z fototerapeutických svítidel?

Není. Plastový difuzor svítidla pohlcuje prakticky veškeré optické záření s vlnovou délkou kratší než 400 nm (hranice UV-A). Součástí zkoušek svítidel je mj.  fotobiologická bezpečnost.


Nemůže modré světlo škodit?

Může. Součástí fototerapie je správné načasování a typická aplikace je v ranních hodinách. Pokud se budeme do jasného světla dívat pozdě večer, můžeme mít potíže s usínáním i se vstáváním.


Není fototerapie návyková?

Bohužel není. Bylo by to výhodou, protože podmínkou udržení efektu je pravidelná aplikace, nejlépe denně, minimálně 6 dní v týdnu.


Může na fototerapii vzniknout rezistence?

Nevíme, že by takový případ někdo popsal.


Dá se fototerapie použít u nevidomých?

V některých případech. Například u korové slepoty může být fototerapie s efektem. Vodítkem může být přítomnost fotoreflexu zornic, reakce může být cca do 1 minuty.


Zaplatí pojišťovna pacientovi svítidlo na domácí použití?

Nezaplatí. Proplácení výkonu je v současnosti vázané na hospitalizaci na specializovaném pracovišti.