Časté dotazy

FAQ – často kladené otázky k tématice ChBFT a svítidel.

Jsou chronobiologická svítidla zdravotnickým prostředkem?

Při současném stavu legislativy nejsou chronobiologická svítidla klasifikována jako zdravotnický prostředek. Vyplývá to jak z informace MZČR, tak z informace notifikované zkušebny. Jsou tedy zařazena jako svítidla a shoda je posouzena podle norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu svítidel. V některých zemích se považují za tzv. hraniční prostředek.

Jak správně postupovat při dezinfekci chronobiologických svítidel?

Pro dezinfekci doporučujeme šetrný dezinfekční přípravek Schülke Mikrozid® Sensitive Liquid  nebo podobný. Postup se řídí návodem ke konkrétnímu svítidlu. Před dalším provozem je nezbytné nechat svítidlo dokonale vyschnout.

Pacient: Je pro mne vhodné jasné světlo?

Obecně lze říci, že relativní kontraindikací je bipolární porucha v případě, že pacient neužívá stabilizátor nálady. Šetrný přístup se doporučuje u osob s očními chorobami. Konkrétní případ je vždy třeba konzultovat s lékařem. Lze též využít služeb poradny chronobiologické léčby  VFN v Praze.

Existují nějaké standardy chronobiologické léčby?

Chronobiologickou léčbu najdete v Doporučených postupech psychiatrické péče IV od strany 191.

Jaké jsou ve svítidlech pro ChBFT zářivky?

Používáme vlastní plnospektrální zářivky NASLI s chladným denním tónem světla (Tcp = 6500 K) a vysokým indexem podání barev (Ra = 93) . Takové světlo se podobá dennímu, působí příjemně a je dobře snášeno i při velkých intenzitách. Rovněž podíl aktivující modré složky je blízký dennímu světlu (Ac = 95). Použití tohoto druhu umělého světla provází fototerapii už od jejích počátků v 80. letech.